EFFE Website disclaimer


Ondanks dat EFFE Uitzendgroep B.V. de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan EFFE Uitzendgroep B.V. niet garanderen dat deze informatie correct, compleet, en/of actueel is. Verzeker uzelf van de juistheid hiervan door een schriftelijke bevestiging te vragen. De gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld ter verstrekking van algemene informatie. De inhoud van deze website is niet gericht op gebruik door bezoekers in andere landen en/of jurisdictie dan Nederland. EFFE Uitzendgroep B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en/of onjuiste informatie zoals weergegeven op deze website. EFFE Uitzendgroep B.V. aanvaardt bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte (gevolg)schade welke voorvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de informatie op deze website. De website van EFFE Uitzendgroep B.V. kan hyperlinks bevatten die leiden naar websites van derden, welke niet door EFFE Uitzendgroep B.V. worden aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden. EFFE Uitzendgroep B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites. Deze website en de inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is het niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EFFE Uitzendgroep B.V. Het Nederlandse recht is van toepassing en de Nederlandse rechter is bevoegd. EFFE en EFFE Leerdam zijn handelsnamen van EFFE Uitzendgroep BV en statutair gevestigd te Leerdam. Kamer van Koophandel nummer 302.71.578.